Uitkomst patiënttevredenheidsonderzoek

Huisartsenpraktijk De Groene Kernen is een gecertificeerd praktijk! Dit betekent dat de praktijk het keurmerk van de NEN-EN 15224 draagt en voldoet aan de normen van de huisartsenzorg. Omdat wij ook graag willen weten hoe u de zorg in de huisartsenpraktijk ervaart, voeren wij elke drie jaar een patiënttevredenheidsonderzoek uit.  

Recent hebben wij dit formulier uitgedeeld aan patiënten in onze praktijk. Allereerst willen wij iedereen bedanken die deze vragenlijst heeft ingevuld. De resultaten van het onderzoek waren zeer positief. Zo kwam naar voren dat we telefonisch laagdrempelig en snel bereikbaar zijn en het contact met de huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes goed is. Daarnaast kunnen patiënten relatief snel op het spreekuur terecht. Zowel in Westbroek als Groenekan. 

Er zijn ook enkele aandachtspunten naar voren gekomen die wij uiteraard serieus nemen. Wij hebben dit intern besproken en zullen daar een verbeterplan van maken. Wij streven ernaar om dit zo snel mogelijk te verbeteren, zodat de resultaten in de toekomst nog positiever zullen zijn.