Mededelingen

Praktijkondersteuner GGZ- Jeugd
Sinds januari is er in de praktijk een Praktijkondersteuner (POH) GGZ jeugd werkzaam. Haar naam is Maaike van Eijndhoven. Zij is op de maandagmorgen aanwezig. De POH jeugd is er voor kinderen, jongeren en ouders/verzorgers van kinderen met zogenoemde psychische en/of sociale klachten. Via de huisarts kan er, indien gewenst, een afspraak ingepland worden bij de POH jeugd.

De POH jeugd valt onder de jeugdzorg van de gemeente en is daardoor laagdrempelig toegankelijk. Afspraken bij de POH jeugd worden volledig vergoed door de basisverzekering en valt niet onder het eigen risico. Na een intake maakt de POH jeugd een inschatting of kortdurende begeleiding door de POH zelf mogelijk is, of dat er verwezen kan worden naar bijvoorbeeld het sociaal domein of een GGZ aanbieder. De praktijkondersteuner maakt de verwijzing hiervoor. 

Klik voor met informatie op de volgende link: https://www.praktijksteun.nl/wp-content/uploads/2023/07/Patientenfolder-POH-GGZ-Jeugd.pdf

Klachtenregeling
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Ondanks dat wij ons uiterste best doen om goede zorg te leveren, kan het zo zijn dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Wij willen u in dit geval uitnodigen om uw klacht aan ons kenbaar te maken in een gesprek of schriftelijk in een e-mail/brief. Ook kunt u een klachtenformulier invullen. Deze is te vinden op onze website https://www.degroenekernen.nl/praktische-info/

Uw zorg online
Direct zelf een afspraak inplannen of een recept regelen? Dat kan! Het is mogelijk om online uw medische gegevens in te zien. U kunt dan 24 uur per dag zelf uw uitslagen bekijken en uw actuele medicatie overzicht inzien. Ook kunt u een afspraak inplannen bij de huisarts, een herhaalrecept aanvragen of een vraag aan de huisarts stellen (e-consult). U kunt zich hiervoor aanmelden via https://degroenekernen.uwzorgonline.nl/inloggen-en-registratie/app/