Mededelingen

Openingstijden tijdens de zomervakantie 
De zomervakantie gaat bijna beginnen! Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van het laatste nieuws in de praktijk. Op onze website kunt u al deze informatie vinden. In de zomervakantie is de bezetting anders dan u van ons gewend bent. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.00 – 17.00 uur, maar over het algemeen is er elke dag maar één locatie geopend. Om te voorkomen dat u voor een dichte deur staat kunt u op de website bekijken welke locatie geopend is. We proberen de openingstijden van beide locaties zo eerlijk mogelijk te verdelen. Daarnaast is er in de zomervakantie minder ruimte voor preventieve zorg. Helaas plannen wij daarom geen venapuncties (bloedprikken) en rijbewijskeuringen in. Na de vakantie kunt u hiervoor uiteraard weer bij ons terecht. Mocht u toch in de vakantie willen bloedprikken dan kunt u via Saltro een afspraak maken. 
 
Uw eigen dossier inzien? Dat kan! 
Direct zelf een afspraak inplannen of een recept regelen? Dat kan! Het is mogelijk om online uw medische gegevens in te zien. U kunt dan 24 uur per dag zelf uw uitslagen bekijken en uw actuele medicatie overzicht inzien. Ook kunt u een afspraak inplannen bij de huisarts, een herhaalrecept aanvragen of een vraag aan de huisarts stellen (e-consult). U kunt zich hiervoor aanmelden via https://degroenekernen.uwzorgonline.nl/inloggen-en-registratie/app/ 
 
Co-assistent 
De praktijk werkt mee aan het opleiden van co-assistenten. Co-assistenten zijn studenten geneeskunde in opleiding tot basisarts. Co-assisenten draaien spreekuren in de praktijk en worden gesuperviseerd door één van de huisartsen. Dit houdt in dat de co-assistent altijd direct zijn of haar bevindingen met de huisarts bespreekt en soms ook samen met de huisarts de patiënt onderzoekt. U kunt de vraag verwachten of u akkoord bent eerst door de co-assistent te worden gezien en onderzocht. Wij vinden het belangrijk dat deze dokters in opleiding veel ervaring opdoen in onze praktijk. Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van de co-assistent, dan kunt u dat natuurlijk altijd aangeven.  
 
Uitwisseling medische gegevens  
Als u in het weekend of ´s avonds onverhoopt terecht komt op de huisartsenpost, kan de huisarts daar via het beveiligde netwerk van de zorginfrastructuur (een deel van) uw medische gegevens inzien. Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan de huisartsenpost via dit netwerk. Dat kan alleen met uw toestemming. We noemen dit “Opt-in”. Mocht u geen toestemming geven dan heet dit Opt-out. De meeste mensen hebben dit al geregeld. Mocht dat bij u nog niet het geval zijn, kunt u dat alsvolgt regelen: 

Er zijn drie manieren om wel/geen toestemming te geven: 
– Optie 1: Zeg het tegen uw (huis)arts en apotheek. 
– Optie 2: Geef uw huisarts en apotheek een ingevuld toestemmingsformulier
– Optie 3: Regel het online op https://www.volgjezorg.nl/toestemming 

Klachten? Vertel het ons! 
Klachtenregeling Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Ondanks dat wij ons uiterste best doen om goede zorg te leveren, kan het zo zijn dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Wij willen u in dit geval uitnodigen om uw klacht aan ons kenbaar te maken in een gesprek of schriftelijk in een e-mail/brief. Ook kunt u een klachtenformulier invullen.  
Deze is te vinden op onze website.