Uw huisarts doet het niet alleen; nieuwe stichting ondersteunt samenwerking

Uw huisarts weet: soms kan uw klacht beter samen met andere hulpverleners worden behandeld. Goede onderlinge contacten zijn daarom heel belangrijk. Met de fysio, het welzijnswerk, de psycholoog, diëtist of apotheek. Om die samenwerking te ondersteunen in onze hele gemeente is er nu de Stichting O & I De Bilt. Lees wat u daarvan merkt.

Onderlinge samenwerking, dat gebeurde natuurlijk al langer. Soms al onder één dak, zoals in Gezondheidscentrum De Bilt. Maar het kan meer en makkelijker, en misschien anders en beter. Om dat in de hele gemeente te stimuleren is begin dit jaar een nieuwe stichting opgericht: Stichting Organisatie en Infrastructuur Eerstelijnsgezondheidszorg Gemeente De Bilt. Afgekort: O & I. “Want we hebben elkaar nodig” stelt bestuurslid Wim Bouman, “Om de juiste zorg te bieden op de juiste plek.” Hij geeft twee voorbeelden.  

Welzijn
De Stichting O & I signaleert en bedenkt wat beter kan en hoe. Zo ontstond bijvoorbeeld ‘Welzijn op recept’. Bouman licht toe: “Soms zijn lichamelijke klachten niet het echte probleem. Dat kan bijvoorbeeld eenzaamheid zijn. Huisartsen zijn door de jaren heen steeds alerter geworden op zulke andere oorzaken. ‘Welzijn op recept’ maakt het hen nu, met een handig formulier met verwijscontacten, gemakkelijker om de patiënt naar geschikte hulpverlening te helpen. En dat kan ook best een wandelgroep zijn.” 

Jeugdzorg
De Stichting O & I gaat praktisch te werk. Bouman: “We zoeken steeds actief naar oplossingen en kijken ook eerst: is er ergens anders al iets voor bedacht? Zo is goede jeugdzorg in onze gemeente een probleem door de lange wachtlijsten. In andere plaatsen bleken in huisartspraktijken speciale praktijksondersteuners Jeugd te werken. Voor praktische, ‘lichte’ hulp aan kinderen, jongeren en ouders. Dat bevalt heel goed en vaak is verdere verwijzing onnodig. Die hulpverlening is nu ook in De Bilt gestart, samen met welzijnsorganisatie MENS De Bilt. Eerst in Gezondheidscentrum De Bilt en drie andere huisartspraktijken volgen.”

Vraag en antwoord 
Samen zijn ook beter nieuwe, creatieve oplossingen te vinden. Zoals voor de krapte aan personeel en de groeiende kosten van de zorg. “Maar om samen te werken, moet je elkaar eerst weten te vinden’, stelt Bouman. “Daarom stimuleren en ondersteunen we ook actief de onderlinge contacten. We zijn aanspreekpunt en brengen vraag en antwoord bij elkaar. Als een soort luchthaven eigenlijk, als je wil ‘vliegen’ kom je naar ons. Maar we doen het beter dan Schiphol!’