Week van de duurzaamheid

Duurzaamheid is voor ons als praktijk een belangrijk thema. De naam van de praktijk, De Groene Kernen, verwijst dan ook niet alleen naar de mooie groene dorpskernen in onze regio, maar is ook een verwijzing naar duurzaamheid. En daar zijn we ons deze week, in de week van de duurzaamheid, extra van bewust.

Dit jaar 2022 draaien wij mee in een Duurzaamheidsproject van de HUS (Huisartsen Utrecht Stad). Wij hebben extra aandacht gegeven aan de afvalstromen binnen de praktijk, we hebben een preventief hitteplan opgesteld in de zomer en overleggen met de apothekers in Maartensdijk hoe we in ons voorschrijfbeleid zoveel mogelijk duurzame keuzes kunnen maken.

Voor onze panden zoeken we zoveel mogelijk energiebesparende aanpassingen. En mogelijk heeft u de dokters al wel eens op de fiets voorbij zien komen. Want ook de visites doen wij graag als het even kan op de fiets, duurzaam en ook meteen preventieve zorg voor onszelf door lekker te bewegen!

Heeft u nog ideeën of tips voor ons dan horen wij dat uiteraard graag.